Καθήκοντα Βοηθού Γενικού Εφόρου για τη Διοικητική Εποπτεία του Προσκοπικού Έργου σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Οργανισμό (ΠΔ 71/ΦΕΚ 115Α/12.05.2014)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/07/2014
A/A: 10 / 2014

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10_2014.pdf