Νέα Διαδικασία για την τήρηση και παρακολούθηση δαπανών Προσκοπικών Συστημάτων / Κλιμακίων / Ε.Π.Π, σύμφωνα με το νέο φορολογικό πλαίσιο

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/01/2014
A/A: 1 / 2014

Εγκύκλιος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2014.pdf
Εγκύκλιος 1_Υπόδειγμα ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.doc