ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/07/2020
A/A: 484 / 2020

Πρόσκληση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 44η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Ξενοδοχείο PRESIDENT, Αίθουσα «ATLAS», Λεωφ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι – 11523 Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2019 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019.pdf