ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 23ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ JAMBOREE ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/11/2014
A/A: 1020 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

1020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 23o JAMBOREE.pdf