Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta