ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ REGATTA

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/06/2014
A/A: 584 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

584_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΜΒΩΝ_REGGATA.pdf