ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 5ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ REGATTA

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/06/2014
A/A: 581 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

581_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΥΛΕΙΑΣ_REGATTA.pdf