Προκήρυξη Πρόσληψης Υπαλλήλου Εφορείας Εκπαιδεύσεως Γενικής Εφορείας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/05/2014
A/A: 400 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

400_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ΟΑΕΔ-ΕΚΤ.pdf