Προκήρυξη Πρόσληψης Υπαλλήλου Προσκοπικού Πρατηρίου

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/05/2014
A/A: 398 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

398_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ_ΟΑΕΔ-ΕΚΤ.pdf