Προκήρυξη Πρόσληψης Στελέχους Οικονομικής Υπηρεσίας Κεντρικής Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/04/2014
A/A: 363 / 2014

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

363_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ_ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ.pdf