Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης της Οικονομικής Διαχείρισης των Προσκοπικών Συστημάτων / Κλιμακίων / ΕΠΠ