56ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 17o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο 56th Jamboree-On-The-Air - 17th Jamboree-On-The-Internet

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/12/2013
A/A: 112 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 112_2013.pdf