Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/07/2020
A/A: 78 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:
 

Γιόσρι

Ανδρέας

98028328

Περιφερειακός Έφορος Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων

 

Στον πιο πάνω Βαθμοφόρο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2020.pdf