Στελέχωση της Ομάδας Εργασίας της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/10/2013
A/A: 92 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2013.pdf
Αν. 92_Βιογραφικό Σημείωμα για συμμετοχή σε ομάδα Διεθνών Σχέσεων.doc