Τα Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του Προσκοπισμού

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/07/2020
A/A: 77 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε την ελληνική μετάφραση της πρόσφατης έκδοσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) «Τα Ουσιώδη Χαρακτηριστικά του Προσκοπισμού».

Με πρωτότυπο τίτλο «The Essential Characteristics of Scouting», η έκδοση δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 (εδώ) και αποτελεί αναθεώρηση της ομότιτλης αρχικής έκδοσης του 1998. Σκοπός της είναι να προσφέρει μια συνοπτική και ολοκληρωμένη επισκόπηση των βασικών στοιχείων που προσδιορίζουν την Κίνησή μας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι ο Προσκοπισμός παραμένει επίκαιρος, εναρμονίζοντας την παιδαγωγική του πρόταση με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Η ανάλυση που περιέχει έχει λάβει υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης από το 1998 και εντεύθεν, ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής, κείμενα και καταστατικές μεταβολές που έχουν ψηφιστεί από τα Παγκόσμια Προσκοπικά Συνέδρια, τα πορίσματα των Παγκόσμιων Προσκοπικών Εκπαιδευτικών Συνεδρίων και τις πλέον σύγχρονες απόψεις σε θέματα εκπαίδευσης.

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους μας στην κατανόηση και στην εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και στα θεμελιακά στοιχεία του Προσκοπισμού, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πέρασμα των χρόνων και στις εκάστοτε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες συνθήκες.

Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη ο οποίος επιμελήθηκε τη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77_2020.pdf
ΑΝ.77_The Essential Characteristics of Scouting_GR.pdf