Ηλεκτρονική Απογραφή Σκαφών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/09/2013
A/A: 76 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76_2013.pdf