Αναθεώρηση έκδοσης «Προσκοπικό Δίκτυο: Η Οργάνωση και Λειτουργία του»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/06/2020
A/A: 71 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας 2018-2021, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την αναθεωρημένη έκδοση του βασικού εγχειριδίου του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου με τον τίτλο «Προσκοπικό Δίκτυο: Η Οργάνωση και Λειτουργία του». 

Πρόκειται για μία έκδοση η οποία απευθύνεται στα Ενήλικα Στελέχη και στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων, αλλά και σε όλα τα Ενήλικα Μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τη λειτουργία του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου.

Η συγκεκριμένη αναθεωρημένη τρίτη έκδοση ακολουθεί την πρώτη του έτους 2009 και τη δεύτερη του έτους 2010 και έχει συμπεριλάβει όλες τις μεθοδολογικές αλλαγές και τις προσθήκες που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Στην έκδοση περιγράφεται, μεταξύ άλλων, το πώς οργανώνεται ένα Προσκοπικό Δίκτυο και ποιο είναι το εν γένει πλαίσιο λειτουργίας του, όπως το σύστημα προόδου των μελών του Προσκοπικού Δικτύου, ο τρόπος λήψης αποφάσεων στο Τμήμα, το είδος των δράσεων που υλοποιούνται και οι πηγές άντλησης ιδεών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Τον συντονισμό της τρίτης επανέκδοσης του εγχειριδίου είχε η Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε., με την εντατική προσπάθεια και τη συγγραφή νέων κειμένων από τον Έφορο Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε. κ. Αλέξη Χριστοδουλάρα, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Γεώργιο Χουρδάκη και την Υπαρχηγό Συστήματος του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καλαμακίου κ. Μυρτώ Στεφανάκη, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. 

Ο Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου, ο τέταρτος ηλικιακά Κλάδος του Προσκοπικού Προγράμματος, συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες, να οργανώνει δράσεις κοινωνικής παρέμβασης και να βοηθάει τα Μέλη του να γίνουν ενεργοί πολίτες. 

Ελπίζουμε η επανέκδοση του εγχειριδίου «Προσκοπικό Δίκτυο: Η Οργάνωση και Λειτουργία του» να αποτελέσει πολύτιμη πηγή γνώσης και πληροφόρησης για την εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία των Προσκοπικών Δικτύων. 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 71_2020.pdf
ΑΝ.71_Προσκοπικό Δίκτυο - Οργάνωση Λειτουργία 6.2020.pdf