Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με Vodafone. Αποτελέσματα 2012-2013

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/04/2013
A/A: 41 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41_2013_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf