Συμμετοχή Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών στο Spetses Classic Yacht Race 2013

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/04/2013
A/A: 39 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39_2013.pdf