Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/06/2020
A/A: 69 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία την Εκπαίδευση που ακολουθεί και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

58η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Π.Ε.Ε.Β.Α.) 
28/11 - 1/12/2019
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ, 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ  
ΑΡΧΗΓΟΣ: Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 18/05/2020

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

Ως πρώτος επιτυχών της Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται τιμής ένεκεν ο Ευάγγελος Παπαντωνίου, ο οποίος πρόωρα και άδικα επέστρεψε στον Δημιουργό κατά τη διάρκεια αυτής, τον οποίον πάντα θα θυμόμαστε με αγάπη.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69_2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf