ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 10/06/2020

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 


ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑΣ) ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ


πρώην μέλους της Γενικής Συνέλευσης,

πρώην Εκπαιδεύτριας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων  

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας της
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη της


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ.pdf