Απολογισμός Εργασιών και Πορίσματα 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/06/2020
A/A: 67 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε υλοποίηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων, στις 24 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα "Αθανάσιος Λευκαδίτης" στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων "Μέγαρο Αντώνιος Μπενάκης", το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων (σχετικές Ανακοινώσεις Δ.Σ.73/4.10.201975/9.10.201989/21.11.2019 και 4/20.1.2020).

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τα θέματα: α) Απολογισμός Εργασίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. 2015 – 2019, σύμφωνα με την εισήγηση των μελών της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος και β) Η δυνητική συμβολή των Παλαιών Προσκόπων στο σύγχρονο προσκοπικό γίγνεσθαι και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την εισήγηση του πρώην Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου κ. Αναστάσιου Αρνιακού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη έξι (6) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τετραετή θητεία, που θα λήξει στις 31.12.2023.

Με την παρούσα Ανακοίνωση κοινοποιούμε τον Απολογισμό των Εργασιών του Συνεδρίου καθώς και τα Πορίσματα, όπως εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συνεδρίου, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό και πολύτιμο εργαλείο για τα αναδειχθέντα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε., για την περαιτέρω ενδυνάμωση του έργου και της αναπτυξιακής δυναμικής των Παλαιών Προσκόπων.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Αναστάσιο Αρνιακό, πρώην Αναπληρωτή Γενικό Έφορο για την αποδοχή της πρότασης της Οργανωτικής Επιτροπής να πραγματοποιήσει την εισήγηση του κεντρικού θέματος του Συνεδρίου, τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και τον Πρόεδρο του Συνεδρίου κ. Δημήτριο Τόλιο, Μέλος της Ε.Π.Π. Βέροιας, για τη λεπτομερή και άριστη οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου.


Συν.: Απολογισμός Εργασίας 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 67_2020.pdf
ΑΝ.67_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.pdf