Αναβολή του 16ου Παγκόσμιου Προσκοπικού ΜΟΟΤ στην Ιρλανδία για το έτος 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/06/2020
A/A: 64 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Με τις υπ’ αριθμ. 30/19.4.2019 και 6/22.01.2020 Ανακοινώσεις Γ.Ε., σας είχαμε ενημερώσει για τη διεξαγωγή του 16ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Moot, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου 2021, καθώς και για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. με Εθνική Αποστολή και Αρχηγό Αποστολής τον κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο, Έφορο Πληροφορικής Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης. 

H τρέχουσα παγκόσμια κρίση COVID-19 δυστυχώς δεν άφησε ανεπηρέαστη τη διοργάνωση των προγραμματισμένων διεθνών δράσεων για τα έτη 2020 – 2021, συμπεριλαμβανομένου και του 16ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Moot. Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των ζητημάτων για την πραγματοποίηση ή μη της δράσης, η Παγκόσμια Προσκοπική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή κατά ένα έτος του 16ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Moot και την πραγματοποίησή του το καλοκαίρι του 2022.

Το Σ.Ε.Π. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή της δράσης και σύντομα θα ενημερωθείτε με νεότερη Ανακοίνωση σχετικά για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αρχηγό της Αποστολής κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο στην ηλεκτρονική διεύθυνση moot2021@sep.org.gr.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 64_2020.pdf