Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/05/2017
A/A: 53 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Μει διαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

32η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
6/11/2016
ΤΟΠΟΣ: ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ. ΚΟΥΤΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 11/05/2017

34η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
29/1/2017
ΤΟΠΟΣ: ΕΣΤΙΑ 1ου Ν/Π ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ. ΚΟΥΤΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 11/05/2017

42η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
15 -19/3/2017
ΤΟΠΟΣ: ΝΕΩΣΟΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΚΟΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 04/05/2017

43η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
22 – 26/3/2017
ΤΟΠΟΣ: ΝΕΩΣΟΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 04/05/2017

110η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
31/3–2/4 & 7–9/4/2017
ΤΟΠΟΣ: ΠΑΤΡΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ: K. ΜΠΑΖΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 11/05/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 53_2017.pdf