Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/09/2014
A/A: 89 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 89_2014.pdf
ΑΝ. 89_C3314_OpenCallVolunteersforWSC2014-2017_e.pdf