Διοικητικά θέματα – Παύση λειτουργίας Τοπικών Εφορειών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/09/2014
A/A: 83 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 83_2014.pdf