«Εγχειρίδιο καλής Χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για Προσκόπους»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/05/2014
A/A: 50 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Πληροφορικής


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50_2014.pdf
ΑΝ. 50_SocialMediaGuidelines_ScoutsOfGreece.pdf