Συµµετοχή Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών στο Spetses Classic Yacht Race 2014

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2014
A/A: 45 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45_2014.pdf