Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ σε συνεργασία με Vodafone. Αποτελέσματα 2013-2014

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/04/2014
A/A: 44 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2014.pdf