ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/07/2016

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 22.1.2016 έως 27.6.2016

Πρακτικό 1/22.01.2016

·        Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής

·        Ενημέρωση εκκρεμών νομικών υποθέσεων

·        Ενέργειες με βάση τις εκθέσεις Ειδικών Ελέγχωνχρήσεων 2008 & 2009 της KPMG και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

·        Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 16/03.02.2016)

·        Απονομή Ηθικών Αμοιβών

·        Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 31ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης

·        Έγκριση προσφορών των επί μέρους εργασιών για την ανακαίνιση του Προσκοπικού Πρατηρίου

·        Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση

·        Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη Αξιολογητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος DEAR

·        Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής έργων του προγράμματος LEADER στα Π.Κ. Αλκυών & Π.Κ. Παράδεισος Ρεθύμνου

·        Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη θέση φύλακα στο Π.Κ. ΠΥΒΑ

·        Έγκριση Σήματος Εορτασμού 70 χρόνων της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

 

Πρακτικό 2/09.02.2016

 • Απόφαση για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη αξιολογητή (Evaluator) του προγράμματος DEAR
 • Απονομή Ηθικών Αμοιβών
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 22/12.02.2016)
 • Ετήσια Απογραφή Προσκοπικού Πρατηρίου
 • Έγκριση παραγγελίας ειδών Προσκοπικού Πρατηρίου 

 

Πρακτικό 3/26.02.2016

 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Ενέργειες με βάση τις εκθέσεις Ειδικών Ελέγχων χρήσεων 2008 & 2009 της KPMG και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Ανάθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Σ.Ε.Π. χρήσης 2015 σε Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών
 • Έγκριση δημιουργίας λογοτύπου Ιστορικού Αρχείου Σ.Ε.Π.
 • Ανάθεση νομικών ενεργειών για την άρση απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής σε δικηγόρο
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 28/07.03.2016)
 • Εγκρίσεις Ε.Π.Π. (Εγκύκλιος: 7/07.03.2016)
 • Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής έρευνας για την αγορά ακινήτου στο Ρέθυμνο
 • Έγκριση Καταλόγου Προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου
 • Έρευνα αγοράς για την αλλαγή κουφωμάτων στο ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Κόρινθο
 • Παρουσίαση εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης Κλιμακίων Σ.Ε.Π.
 • Θέματα Προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης Στελέχους Λειτουργιών
 • Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση
 • Έγκριση Διορισμού Επιτροπής Προσκοπικού Πρατηρίου
 • Συζήτηση για την προοπτική συμφέρουσας πώλησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Αιόλου στη Θεσσαλονίκη
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ΣΕΠ επί του ακινήτου στο Μελισσοχώρι Δήμου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση Μετακινήσεων στο Εξωτερικό
 • Έγκριση για την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή για την αξιολόγηση και υποστήριξη του ΣΕΠ μέσω του Global Support Assessment Tool – GSAT

  

Πρακτικό 4/07.03.2016

 • Ενημέρωση σχετικά με την αγωγή του Σ.Ε.Π. κατά της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και του Δήμου Καλλιθέας για το Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου
 • Έγκριση λήψης προσφοράς για την ανακαίνιση & αποκατάσταση εισόδου Μεγάρου «Αντώνιος Μπενάκης»
 • Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση
 • Έγκριση διαδικασιών Ελλιμενισμού & Συντήρησης Σκαφών Σ.Ε.Π. στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου
 • Έγκριση Μετακινήσεων στο Εξωτερικό (Ευρωπαϊκό Προσκοπικό Συνέδριο - Νορβηγία, Ιούνιος 2016)
 • Έγκριση Μετακινήσεων στο Εξωτερικό (Συνάντηση Πλατφόρμας Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης - Πράγα, Απρίλιος 2016) 

 

Πρακτικό 5/18.03.2016

 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Ενημέρωση για την υπόθεση ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Αιγίνιο Πιερίας
 • Έγκριση πρόσληψης φύλακα Π.Κ. Πύργου Βασιλίσσης – Προκήρυξη 1073/28.12.2015
 • Έγκριση προϋπολογισμού Τελετής Ονομασίας Προσκόπων Έθνους
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 42/20.04.2016)
 • Τροποποίηση Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π.
 • Ενημέρωση για τον Απολογισμό Εργασιών και τα Πορίσματα του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτών
 • Ενέργειες με βάση τις εκθέσεις Ειδικών Ελέγχων χρήσεων 2008 & 2009 της KPMG και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Έγκριση επί μέρους εργασιών ανακαίνισης & αποκατάστασης εισόδου Μεγάρου «Αντώνιος Μπενάκης»
 • Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση
 • Έγκριση Μετακινήσεων στο Εξωτερικό 

 

Πρακτικό 6/29.03.2016

 • Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση – Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για τον καθορισμό υλικών και προδιαγραφές νέας προσκοπικής εμφάνισης
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων) για την ανανέωση της παραχώρησης προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του αγροτεμαχίου στην περιοχή Καρτερών του Δήμου Λαγκαδά
 • Έγκριση Μετακινήσεων στο εξωτερικό 

 

Πρακτικό 7/18.04.2016

 • Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 από Ορκωτό Ελεγκτή της Baker Tilly Greece σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. – Προγραμματισμός & Ολοκλήρωση Εργασιών
 • Ενημέρωση εκκρεμών νομικών υποθέσεων
 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Εκλογή Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.
 • Έγκριση αναθεωρημένου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. μετά την τροποποίησή του
 • Έγκριση Πρόσκλησης 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 52/05.05.2016)
 • Εγκρίσεις Ε.Π.Π. (Εγκύκλιος: 11/06.05.2016) Απονομή Ηθικών Αμοιβών
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Τελετής Ονομασίας Προσκόπων Έθνους
 • Έγκριση Προϋπολογισμού 32ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
 • Έγκριση αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Messengers of Peace
 • Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Π. και Αρμενίων Προσκόπων Homenetment-H.A.S.K. Ελλάδος
 • Πορεία ενεργειών για τις αλλαγές στην Εικόνα του Σ.Ε.Π. και στην Προσκοπική Εμφάνιση
 • Έγκριση δαπάνης αλλαγής κουφωμάτων στο ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Κόρινθο
 • Κάλυψη εξόδων επισκευής Ναυτοπροσκοπικής Λέμβου SIRENE III από την Κεντρική Διοίκηση
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Ναυσιπλοΐας και Αξιοπλοΐας πλαστικών Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων

  

Πρακτικό 8/11.05.2016

 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Εξουσιοδότηση δικηγορικού γραφείου για τη διεκπεραίωση διαδικασίας εγκρίσεως εκ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια υπουργικής αποφάσεως, του κωδικοποιημένου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. όπως αυτός τροποποιήθηκε δια της από 18.4.2016 αποφάσεως του Δ.Σ.
 • Έγκριση Οργανογράμματος σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. – άρθρο 17 παρ. 1
 • Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Εργασίας Σ.Ε.Π. έτους 2015
 • Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015
 • Έγκριση Προϋπολογισμού 2017
 • Ενέργειες Δ.Σ. αναφορικά με το θέμα 4: «Αποτελέσματα Εκτάκτων Ελέγχων Χρήσεων 2008 & 2009» της Ημερήσιας Διάταξης της 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.5.2016
 • Έγκριση αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2016
 • Οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Π.Ε. Θεσσαλονίκης – Τήρηση διακανονισμού σε εφαρμογή Αποφάσεων Δ.Σ.
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 57/18.05.2016)
 • Έγκριση Ε.Π.Π. (Εγκύκλιος: 13/18.05.2016)
 • Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο προγράμματος D.E.A.R. στο Exchange Hub “Working with and in Local Communities” 7 & 8 Ιουνίου στο Μιλάνο
 • Έγκριση νέου λογοτύπου Προσκοπικού Πρατηρίου
 • Έγκριση πώλησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Αιόλου στη Θεσσαλονίκη

 

Πρακτικό 9/23.05.2016

 • Ενέργειες με βάση τις εκθέσεις Ειδικών Ελέγχων χρήσεων 2008 & 2009 της KPMG και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2015
 • Αποδοχή παραιτήσεως Τακτικού Μέλους Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Οργανωτικά θέματα 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση Προϋπολογισμού 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Βαθμοφόρων για τον εκσυγχρονισμό της Προσκοπικής Εμφάνισης – Επόμενες ενέργειες
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Στελέχους Λειτουργιών Κεντρικής Διοίκησης
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 75/08.07.2016)
 • Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου Σ.Ε.Π. στην ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, 28 & 29 Μαΐου 2016
 • Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σχετικά με το πρόγραμμα LEADER για την αναβάθμιση του Προσκοπικού Κέντρου Παράδεισος Ρεθύμνου
 • Ανάθεση νομικών ενεργειών για τα ακίνητα ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης και τα Πετρωτά Σαπών Ροδόπης σε δικηγόρο

 

Πρακτικό 10/28.05.2016

 • Έγκριση Πρότασης Δ. Σ. για εκλογή Προεδρείου 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής
 • Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 40ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή στο D.E.A.R. 2017-2019

  

Πρακτικό 11/27.06.2016

 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Π.Ε. Θεσσαλονίκης – Τήρηση διακανονισμού σε εφαρμογή Αποφάσεων Δ.Σ.
 • Νομικές ενέργειες για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης
 • Αλλαγή στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος
 • Αποδοχή παραιτήσεως Μέλους Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
 • Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. Β’ εξαμήνου 2016
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 75/08.07.2016)
 • Έγκριση Ε.Π.Π. (Εγκύκλιος: 16/03.08.2016)
 • Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Σ.Ε.Π. για το Κατασκηνωτικό Κέντρο Σ.Ε.Ο. στην Αγία Μαρίνα Αττικής
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 23ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
 • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 32ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
 • Ενημέρωση και οργάνωση για την αξιολόγηση του Σ.Ε.Π. με το GSAT
 • Έγκριση πρότασης διακανονισμού οφειλής μισθωμάτων της «Α. Αλεξανδρίδης – Α. Δικταπανίδου Ο.Ε.» – Παράταση μισθώσεως & τροποποίηση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
 • Ορισμός Αρχηγού Ελληνικής Αποστολής στο MOOT 2017

 


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2016.pdf