Απολογισμός Εργασιών και Πορίσματα 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/05/2020
A/A: 57 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2018 – 2021 της Γενικής Εφορείας, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών, με σύνθημα «επένδυση στον Άνθρωπο».

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τα θέματα α) Προτάσεις για τη βελτίωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης (ανανέωση εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικής δομής, το έργο και η λειτουργία του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, ανάπτυξη – εξέλιξη – αξιολόγηση Προσωπικού Εκπαίδευσης), σύμφωνα με την εισήγηση που επεξεργάστηκε η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. καθώς και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Σύνεδροι, β) Βιωματική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή, Σύγχρονες Μέθοδοι και Μέσα και γ) Απολογισμός Έργου Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 2016-2019.

Με την παρούσα Ανακοίνωση κοινοποιούμε τον Απολογισμό των Εργασιών του Συνεδρίου καθώς και τα Πορίσματα, όπως εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συνεδρίου, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό και πολύτιμο εργαλείο για την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για την περαιτέρω ενδυνάμωση της Προσκοπικής Εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κα Encarnacion Perez Pintado, επικεφαλής των ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Digital Services Learning) της Ericsson για την παρουσία της στις εργασίες του Συνεδρίου και την εισήγησή της με θέμα «μαθαίνοντας στην ψηφιακή εποχή», τον κ. Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο, για την ευγενική και ουσιαστική συμβολή του στη διεξαγωγή του Συνεδρίου, τον Δήμο Αθηναίων για τη δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Σεράφειου Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας καθώς και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για τη λεπτομερή και άριστη οργάνωση του Συνεδρίου.


Συν.: Απολογισμός Εργασίας 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτών


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 57_2020.pdf
ΑΝ.57_Απολογισμός Εργασιών και Πορίσματα 17ου Συνεδρίου Εκπαιδευτών.pdf