ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΕΛΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μέχρι 24.5.2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/05/2020
A/A: 51 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με υπομονή και αισιοδοξία παρακολουθούμε όλοι μας τις μεθόδους, τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτείας, για τη σταδιακή και στοχευμένη βάσει κριτηρίων άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών και μέτρων, καθώς και τους όρους για την εν γένει διαδικασία επανέναρξης των προσκοπικών δράσεων στις παρούσες συνθήκες, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας, η οποία εξετάζει όλες τις παραμέτρους και όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τα οποία πρέπει να συνυπολογίζονται και να αναθεωρούνται διαρκώς, προκειμένου η επανέναρξη των προσκοπικών δράσεων να γίνει με ασφάλεια για όλα τα ανήλικα και ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους ιατρούς κ.κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Μέλος Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και Ιωάννη Γεωργόπουλο, Βαθμοφόρο Σ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 43/24.4.2020 και σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, επιβάλλεται η παράταση της αναστολής των Προσκοπικών Δράσεων των Αγελών Λυκοπούλων, των Ομάδων Προσκόπων και των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Η συγκεκριμένη ημερομηνία κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου έως τότε να αξιολογηθούν κατά το δυνατόν οι τυχόν επιπτώσεις από την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων, η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Από σήμερα επιτρέπεται η πραγματοποίηση δράσεων, συμβουλίων, συναντήσεων κ.ά. που αφορούν ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. (Προσκοπικά Δίκτυα, Ενήλικα Στελέχη, Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης, Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων), με την αυτονόητη τήρηση όλων των ατομικών μέτρων προστασίας και υγιεινής που έχει ορίσει η Πολιτεία. Ενδεικτικά, με ευθύνη του επικεφαλής της εκάστοτε δράσης/συνάντησης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα κατωτέρω:
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα η δράση να γίνει εξ αποστάσεως, αυτός ο τρόπος θα πρέπει να προτιμάται. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η δράση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ανοικτό χώρο. Μόνο κατ’ εξαίρεση, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, θα πρέπει να επιλέγεται κλειστός χώρος για την πραγματοποίηση της δράσης.
Ενήλικα Μέλη που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις μόνο εξ αποστάσεως.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιονδήποτε χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και να μην γίνεται κοινή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου.
Οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων, είτε σε ανοικτό, είτε σε κλειστό χώρο, πρέπει να αποφεύγονται.
Με μέριμνα των Αρχηγών Συστημάτων, των Αρχηγών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, των Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων και των Περιφερειακών Εφόρων, θα πρέπει όλοι οι προσκοπικοί χώροι να είναι επιμελώς καθαροί και τακτοποιημένοι, ιδίως ως προς τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες, W.C.), να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, χαρτομάντηλα, μάσκες) και να αερίζονται επαρκώς πριν από οποιαδήποτε χρήση τους από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π.
Εφόσον κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση κλειστού χώρου από ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς μετά από τη χρήση του. 

Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση Γ.Ε. 26/13.3.2020.

Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση για τα είδη των προσκοπικών δράσεων, τα μέλη που θα αφορούν, τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν αυτές να πραγματοποιηθούν, μετά την περίοδο αναστολής. Ειδικότερα δε για τις δράσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στην ύπαιθρο ή αλλού και τις θερινές κατασκηνώσεις και μεγάλες δράσεις των Τμημάτων, θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μετά τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναμένεται σύντομα να προβεί η Πολιτεία.

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα Ενήλικα Στελέχη μας συνέχισαν τις δράσεις των Προσκοπικών Τμημάτων με όποιο τρόπο αυτό ήταν εφικτό, προκειμένου τα Μέλη μας να μην αποξενωθούν από τις παρέες, τους φίλους τους και από την Προσκοπική Ζωή και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό!

Πλέον, με προσεκτικά βήματα και με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των ανηλίκων και ενηλίκων Μελών της Κίνησης, είμαστε στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των προσκοπικών μας δράσεων, για να ξαναβρεθούν τα Μέλη των Τμημάτων μας όλοι μαζί, για να ξαναπαίξουμε όλοι μαζί παρέα, ίσως λίγο διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει, αλλά σίγουρα προσκοπικά!

Μένουμε ασφαλείς! Συνεχίζουμε το Προσκοπικό Παιχνίδι!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 3: ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51_2020.pdf