Σύγκληση 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 11/05/2020
A/A: 50 / 2020

Ανακοίνωση

Η συνεχιζόμενη πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, μας έχει αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε σημαντικά την εν γένει λειτουργία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, σε συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας προς τον σκοπό του περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και της προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως εξάλλου έχετε ενημερωθεί από τη σειρά των σχετικών Ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί από τις 28.2.2020 μέχρι σήμερα.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, αλλά και των ισχυόντων προληπτικών και περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2020, ομόφωνα αποφάσισε τη μετάθεση της διεξαγωγής της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Ιδρύματος (ΠΔ 71/2014, ΦΕΚ Α’ 115) συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τους μήνες Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους, πλην όμως, εν προκειμένω συντρέχει νόμιμη περίπτωση ανωτέρας βίας, για τη μη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο προβλεπόμενο από τον Οργανισμό χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στην παραπάνω απόφαση, μετά και τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Π.

Η σύγκληση της 44ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζεται για το χρονικό διάστημα από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, η δε ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, με νεότερη Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50_2020.pdf