ΨΉΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/04/2020

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΕΛΕΝΗΣ (ΝΙΝΕΤΤΑΣ) ΣΙΜΟΥ

Πρώην Έφορο Τοπικής Εφορείας Λευκού Πύργου ,

Πρώην Έφορο Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης,

Προέδρου της Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων Λευκού Πύργου,

Επίτιμης Εκπαιδεύτριας Βαθμοφόρων του Κλάδου Λυκοπούλων και 

Κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας της
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης 
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη της


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Ελένη (Νινέττα) Σίμου.pdf