Στελέχωση Ομάδας Εργασίας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/04/2020
A/A: 44 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Όπως γνωρίζετε από την ΑνακοίνωσηΓ.Ε. 25/6.3.2018, υπό τον συντονισμό της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας για τη μετάφραση κειμένων από στην ελληνική γλώσσα, που αφορούν σε εκδόσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, με θεματολογία σχετική με την εν γένει εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

Σκοπός είναι η δημιουργία μιας πλούσιας διεθνούς προσκοπικής βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα και εργαλείο στα χέρια των Ενηλίκων Στελεχών.

Προκειμένου να εμπλουτιστεί περαιτέρω η ανωτέρω βιβλιογραφία με εκδόσεις και εγχειρίδια και εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων, η Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. προτίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα να προβεί σε σχετική συγκριτική έρευνα και συλλογή σύγχρονων εκδόσεων που αφορούν στην Προσκοπική Μεθοδολογία και στον τρόπο εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος για όλους τους Κλάδους σε άλλες, κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκές, Προσκοπικές Οργανώσεις.

Για τον λόγο αυτό, προσκαλούνται όσες και όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στο ανωτέρω έργο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ic.ac@sep.org.gr, αποστέλλοντας ταυτόχρονα ένα σύντομο προσωπικό και προσκοπικό βιογραφικό σημείωμα. Επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον Κύκλο Μεθοδολογίας ή τη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων κάποιου Κλάδου καθώς και να κατέχουν επαρκώς μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλική, γερμανική. 

Ευελπιστούμε ότι με τη συνδρομή όλων θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε περισσότερα χρήσιμα βοηθήματα για την υποστήριξη της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2020.pdf