Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/05/2017
A/A: 51 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Φουντούλης

Νικόλαος

16351

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Παπαθανασοπούλου

Αλεξάνδρα

98041596

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Περιφερειακής Εφορείας Κυκλάδων


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51_2017.pdf