Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/05/2017
A/A: 10 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χαϊδαρίου, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων 3ου Σ.Π. Τρίπολης, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Πελοποννήσου
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων Καλαμαριάς, Περιφερειακής Εφορεία Θεσσαλονίκης
·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων 1ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας, Περιφερειακής Εφορείας Κέρκυρας

Συγχώνευση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

·        Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αποδήμων Αιγύπτου και Ένωση Παλαιών Προσκόπων Περιφερειακής Εφορείας Καΐρου σε Ένωση Παλαιών Προσκόπων Περιφερειακών Εφορειών Αλεξάνδρειας & Καΐρου. 

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10_2017.pdf