Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/05/2017
A/A: 9 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Προσωρινή Λειτουργία Συστήματος:
1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας, Περιφερειακής Εφορείας Στερεάς Ελλάδος & Ευβοίας. 

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_2017.pdf