Πρόγραμμα ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/05/2017
A/A: 48 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, μέσω του προγράμματος υποστήριξης κοινωφελών οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό για ένα έτος, «Δεσμός για τους Νέους», ενδιαφέρεται να καλύψει μία (1) θέση εργασίας στην Κεντρική Διοίκηση, για τη θέση «Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προσκοπικού Προγράμματος - Υποστήριξης Προσκοπικού Κέντρου στην Αττική».

Το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» στηρίζει κοινωφελείς οργανισμούς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για άνεργους νέους μέχρι 30 ετών. Ο ΔΕΣΜΟΣ θα καλύψει το μισθολογικό κόστος της πρόσληψης των νέων για ένα έτος, προκειμένου να υποστηρίξει τις δράσεις και τον αντίκτυπό των οργανισμών, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι σε συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα πρέπει να υποβάλλουν από κοινού αίτηση συμμετοχής. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής ορίζεται η  Τετάρτη 10 Μαΐου 2017. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ως προς την περιγραφή και τους στόχους της θέσης εργασίας, τον αντίκτυπό της στο έργο του οργανισμού και το κοινωνικό σύνολο και ως προς το προφίλ του υποψηφίου.

Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων ανά την Ελλάδα που διακρίνονται από ενθουσιασμό, δέσμευση και δυναμισμό και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, τη γνώση και τα αναγκαία προσόντα για τις προαναφερόμενες θέσεις, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρουν τους ΑΜΕΣΑ, αποστέλλοντας παράλληλα ηλεκτρονικά στο Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, κ. Α. Ευσταθίου ([email protected]), βιογραφικό σημείωμα και ένα σύντομο γράμμα με τους λόγους που θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους υποψηφίους του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απογεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Π., 18 ετών έως 30 ετών, κάτοικοι Ελλάδας, με άριστη γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για μία περίοδο ενός έτους συνεχόμενα, από τον Ιούνιο 2017. Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για συστάσεις (τα άτομα αυτά δεν πρέπει να έχουν συγγενική ή φιλική σχέση με τον υποψήφιο) και αντίγραφο της ενημερωμένης κάρτας ανεργίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και  τηλεφωνικά στο 210-7290097 (κ. Μαρία Μπενά).

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 48_2017.pdf