Αύξηση δύναμης Μελών του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/05/2017
A/A: 47 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Με ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ετήσιων Απογραφών Μελών του Σ.Ε.Π. (στ. Απολογισμοί Εργασίας Σ.Ε.Π. 2012, 2013, 2014 και 2015), οαριθμός των απογεγραμμένων Μελών μας την τελευταία τετραετία αυξήθηκε σημαντικά.

Λυκόπουλα

Πρόσκοποι

Ανιχνευτές

Μέλη ΠΔ

Βαθμοφόροι

Μέλη ΕΚΣ

Μέλη ΕΠΠ

ΣΥΝΟΛΟ

2012

5.730

4.418

1.790

370

2.898

1.910

904

18.020

2013

5.839

4.485

1.775

367

3.004

1.998

639

18.107

2014

5.974

4.743

1.751

475

3.106

2.003

777

18.829

2015

5.904

4.761

1.734

442

3.069

1.918

838

18.666

2016

6.245

4.787

1.890

534

3.069

2.025

1.051

19.601

Διαφορά

2016-2012

515

369

100

164

171

115

147

1.581

Διαφορά %

8,99%

8,35%

5,59%

44,32%

5,90%

6,02%

16,26%

8,77%


Με μεγάλη χαρά παρατηρούμε πως από τα 18.020 απογεγραμμένα Μέλη του Σ.Ε.Π. το2012, στην τελευταία ολοκληρωμένη απογραφή του 2016 τα Μέλη μας έφτασαν στα 19.601, εμφανίζοντας ποσοστιαία άνοδο 8,77% στην τετραετία.

Αναφορικά με την τρέχουσα απογραφή του 2017, φαίνεται ότι η σταθερήτάση αύξησης Μελών της Κίνησής μας, θα οδηγήσει φέτος, μετά από χρόνια, στο να ξεπεράσει το «φράγμα» των 20.000 Μελών. Τα περισσότερα από 2.000 επιπλέον Μέλη του Σ.Ε.Π., αν αποτελούσαν μόνοι τους μια Προσκοπική Περιφερειακή Εφορεία, αυτή θα ήταν ανάμεσα στις 2 - 3 μεγαλύτερες της χώρας μας.


Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π.,

Θέλω προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους σας, σε όλα τα Προσκοπικά μας Κλιμάκια, σε όλα τα Προσκοπικά μας Τμήματα, Συστήματα, Περιφερειακές Εφορείες και Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.
Η επιτυχία που αποτυπώνεται στους προαναφερθέντες αριθμούς και συνημμένους πίνακες επιβεβαιώνει την σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται στην ενίσχυση της ποιότητας του Προσκοπικού Προγράμματος και του Έργου που παράγεται σε όλα τα επίπεδα και μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον, να προσβλέπουμε ότι περισσότεροι νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο μοναδικό Προσκοπικό Παιχνίδι, ώστε να εκπληρώνεται καθημερινά η Αποστολή του Προσκοπισμού.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47_2017.pdf
ΑΝ.47_ΣΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕΠ.pdf