ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 10/04/2017
A/A: 370 / 2017

Πρόσκληση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 41η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα – Αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας II».

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 27 Μαΐου2017, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στις 11:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  1.  Έγκριση Απολογισμού Έργου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016
  2.  Έγκριση αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων φορολογικών ετών 2014 και 2015 μετά της σχετικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
  3.  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2016 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
  4.  Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
  5.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης
  6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (15 Τακτικών και 4 Αναπληρωματικών) για θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf
Οδηγία 41ης Γ.Σ._27.05.17.pdf
APOLOGISMOS_ERGASIAS_2016.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2016.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π._ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ 2015 & 2014.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 (1.1.2016-31.12.2016).pdf
Signefd audit report _31.12.2015.pdf
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
CV Complete.pdf
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2015.pdf
Signefd audit report _31.12.2016.pdf
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2016.pdf