Κύκλος Μεθοδολογίας

Β1 Αρχές Στην Πράξη

 01 Φεβ 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β1. Οι αρχές μας στην πράξη  δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να:Γνωρίζουν την Υπόσχεση, το Νόμο των Λυκόπουλων και των Προσκόπων καθώς και τα Ρητά των Κλάδων (όπου υπάρχουν).Διατυπώνουν πρακτικούς τρόπους, ανάλογους με την ηλικία των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, για την εφαρμογή των Αρχών (Υπ...

Β2 Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων

 31 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων δίνει την δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :Αναλύουν το Σύστημα Προσκοπικών ΤμημάτωνΑναφέρουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Αγέλης- Ομάδας - Κοινότητας- ΔίκτυοΕξηγούν τη Δομή Οργάνωσης και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων σε σχέση με την Προσκοπική Μέθοδο και πως γ...

Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας

 31 Ιαν 2017
Οι εκπαιδευόμενοι στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β3 Χαρακτηριστικά Ηλικίας μετά την παρακολούθηση της να είναι σε θέση να :Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ηλικίας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών του τμήματος τους. Αναλύουν πως τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μεταβάλλονται με την ηλικία τουςΕξηγούν πως τα χαρακτηριστικά...

Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

 30 Ιαν 2017
Στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :Ερμηνεύουν την σημασία της σύμμετρης ενασχόλησης των παιδιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Αντιληφθούν ότι τα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες του κάθε τομέα πρέπει να δένονται αρμονικά και μ...

Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος

 30 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος υλοποιείται κατά κλάδο με διαφορετικές μεθόδους υλοποίησης ανά κλάδο και διαφορετικό Στάδιο Εφαρμογής. Στον Κλάδο Λυκοπούλων αναλύονται η Διάρθρωση και Λειτουργίας της ΑγέληςΣτον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Κατ' Ενωμοτιες Σύστημα, Το Συμβούλιο Τιμής Ομάδας και η Εκπαίδευση ΣτελεχώνΣτ...

Β6 Σύστημα Προόδου

 29 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Β6 Σύστημα Προόδου πραγματοποιείται κατά Κλάδο με διαφορετικό θεματολόγιο και με διαφορετική μέθοδο Σταδίου Εφαρμογής. Ειδικότερα :Στον Κλάδο Λυκοπούλων εξηγούνται τα Κριτήρια Αξιολόγησης η Αναγνώριση Προσπάθειας και οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Στον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Πρόγραμμα ΠροόδουΣτον Κλάδο Ανιχνευτών αναλύ...

Β7 Προγραμματισμός - Δράσεις Τμημάτων

 28 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε7 Προγραμματισμός  - Δράσεις Τμημάτων υλοποιείται κατά Κλάδο και οι Εκπαιδευόμενοι ανάλογα τον Κλάδο εκπαιδεύονται :  Στον Κλάδο Λυκοπούλων στο Κύκλο Αγέλης, τον Ετήσιο Προγραμματισμό, Το μηνιαίο θέμα και το είδος των δράσεων. Στον Κλάδο Προσκόπων στους Στόχους Ομάδας, το Μηνιαίο Πρόγρα...

Β8 Υποστήριξη Προγράμματος

 27 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Β8 υλοποιείται κατά κλάδο και ο εκπαιδευόμενος στο τέλος της Ενότητας είναι σε θέση να γνωρίζει ιδιαίτερα θέματα που αφορούν στην υποστήριξη προγράμματος του Κλάδου που δραστηριοποιείται.Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Β8 Υποστήριξη ΜεθοδολογίαςΠρακτική εφαρμογήΟι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για...

Β9 Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση

 26 Ιαν 2017
Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας Β9. Εκδρομή πολυήμερη δράση,  οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία δράση σε φυσικό περιβάλλον κατόπιν της παρακάτω βιωματικής διαδικασίας.ΛυκόπουλαΠραγματοποιείται μια Μονοήμερη Δράση σε φυσικό περιβάλλον και τις δύο τελευταίες ώρες αναλύεται  ο τρόπος που ...

Β10 Δράση Περιβάλλοντος Πόλης

 25 Ιαν 2017
Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας Β10. Δράση περιβάλλοντος πόλης – Δράση στο Αστικό τοπίο – Κοινωνική προσφορά οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία δράση σε αστικό περιβάλλον κατόπιν της παρακάτω βιωματικής διαδικασίας.ΛυκόπουλαΠραγματοποιείται μια Δράση Περιβάλλοντος Πόλης όπου οι εκπαιδευόμενοι συμ...

Β11 Εκδρομή - Δράση σε Αστικό Πεδίο - Κοινωνική Προσφορά

 23 Ιαν 2017
Πρακτική εφαρμογήΟι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου