Κύκλος Μεθοδολογίας

Εργαστήρια

 27 Οκτ 2022
Με την παρακολούθηση των εργαστηρίων, βασικός στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι :Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής προκειμένου να οργανώνουν με ασφάλεια συναρπαστικές δράσεις στο ύπαιθρο.Να πιστοποιηθούν σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ανηλίκων και ενηλίκων μελών κατά τις Προσκοπικές δρασ...

Μεθοδολογία Κλάδων

 26 Οκτ 2022
Πρόκειται για τις εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες, το Ενήλικο Στέλεχος θα καταρτιστεί σε βασικές θεματικές ενότητες, που εστιάζουν στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των δράσεων του τμήματος, κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής χρονιάς, εκτός της πολυήμερης δράσης υπαίθρου (κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου, ταξίδι).Με την παρακολούθηση της εκπαιδευτι...

Προσκοπισμός στην Πράξη

 26 Οκτ 2022
Με την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής ενότητας “Προσκοπισμός στην πράξη”, βασικός στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι:Να εφαρμόζουν στην πράξη και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Προσκοπικό Πρόγραμμα στο Τμήμα τους.Να εξοικειωθούν στην πράξη με το πρόγραμμα και τη ζωή του Τμήματος που ασκούν τα καθήκοντά τους.Να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες διοί...