Κύκλος Ηγεσίας

Η2 Ηγεσία

 28 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Η2 Ηγεσία απευθύνεται στους Αρχηγούς των Τμημάτων και στο τέλος της παρακολούθησης της, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :Αναλύουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Αρχηγού Τμήματος στη Λειτουργία του Τμήματος, καθώς και την σπουδαιότητα βελτίωσης τους ως άτομο και ως ΒαθμοφόροςΑξιολογούν το ρόλο και την υποχρέωση του Αρ...

Η3 Κοινωνία

 28 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Η3 Κοινωνία δίνει στους Εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να είναι σε θέση να :Αναλύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής του Προσκοπικού Τμήματος στη ζωή του κοινωνικού συνόλου που ζει και κινείται.Αναγνωρίζουν πως οι δράσεις προσφοράς επηρεάζουν την ζωή των μελών του Τμήματος και καθορίζουν τη συμπεριφορά τους αλλά και την προσωπικό...

Ε1 Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη του Ενήλικου Δυναμικού του

 25 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε1 Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη του Ενήλικου Δυναμικού του δίνει στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :Αναγνωρίζουν ότι ένα από τα συστατικά της Προσκοπικής Μεθόδου είναι η υποστήριξη των Ενηλίκων και υλοποιείται και προς το που παρέχεται.Αιτιολογούν γιατί ένας ενήλικας θέλει ή δέχεται να γίνει Στέλεχος κα...

Ε2 Οργάνωση Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενήλικων Στελεχών - Ηλεκτρονική Διαχείριση

 24 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε2 Οργάνωση Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών - Ηλεκτρονική Διαχείριση δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :Εξηγούν τον τρόπο οργάνωσης του ΣυστήματοςΑναλύουν τον Κανονισμό Διοίκησης Λειτουργίας και Οργάνωσης ΣΕΠΑναλύουν το έργο και το ρόλο του ΑΣΑναλύουν τον Κανονισμό Λειτουργίας Ε...

Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου Σχέδιο - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης

 23 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε3 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου Σχέδιο - Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης - Κριτήρια Αξιολόγησης με παραστατικό τρόπο μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους μια μέθοδο προγραμματισμού του Προσκοπικού Συστήματος. Η εφαρμογή των 6 Τομέων Προσκοπικού Έργου, τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Προσκοπικού Συστήματος είναι μερικά από τα Εργαλεία π...

Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος - Μεθοδολογία Κλάδων και Ειδικοτήτων

 22 Ιαν 2017
Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας Ε4 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος οι Εκπαιδευόμενοι Αρχηγοί / Υπαρχηγοί Συστήματος θα είναι σε θέση να : Εξηγούν ποιες διαδικασίες ελέγχουν και εγκρίνουν σε σχέση με τις δράσεις που κάνει το κάθε τμήμα.Αναλύουν την Προσκοπική Πρόοδο των παιδιών ανάλογα το τμήμα που δραστηριοποιούνταιΑιτιολογούν την Δια...

Ε5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ομαδική Εργασία - Λήψη Αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις

 21 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ομαδική Εργασία - Λήψη Αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις δίνει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να : Αναγνωρίζουν θέματα και κανόνες ορθής Διαχείρισης του Ανθρωπίνου ΔυναμικούΣχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές για την σωστή Διαδοχή των Ενηλίκων Στελεχών που αναλαμβάνουν ή θα ανα...

Ε6 Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιεινή Χώρων

 20 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε6 Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιεινή Χώρων δίνει στους Εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να :Κατανοούν τα Διακαιώματα των Παιδιών και πως αυτά καθορίζουν την έννοια της Ασφάλειας των ανηλίκωνΑναλύουν τι σημαίνει Ασφάλεια Μελών του ΣΕΠ με την αποτροπή κάθε μορφή βίας και την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντοςΕξη...

Ε7. Εξωστρέφεια Επικοινωνία - Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία

 19 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία - Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία δίνει την δυνατότητα στους Αρχηγούς / Υπαρχηγούς Συστήματος που θα την παρακολουθήσουν να :Εξηγούν πως η εξωστρέφεια της κίνησης γίνεται πράξη μέσα από το Σύστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τουΠαρουσιάζουν τρόπους συνεργασίας με άλλους φορείς. Αναφέ...

Ε8 Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ.

 18 Ιαν 2017
Ε8 Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ.Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι στο τέλος είναι σε θέση να:Αναφέρουν τον τρόπο πουλειτουργεί η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος π.χ. σκοπός, πώς ιδρύεται, μέλη καθήκοντα,αρμοδιότητες, τρόπος λειτουργίας κοκ.Εξηγούν τον τρόπο πουεφαρμόζεται ο ΚΟΔΕ από τη...

Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας

 18 Ιαν 2017
Στην η Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργία Εφορείας οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της παρακολούθησης είναι σε θέση να :Αναγνωρίζουν τα συστατικά των Εφορειών και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του "γραφείου"Εξηγούν τα καθήκοντα και το ρόλο του Περιφερειακού ΕφόρουΕξηγούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Εφόρων της Π.Ε....

Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος

 18 Ιαν 2017
H Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος δίνει στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να : Αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των βαθμοφόρων των υφιστάμενων κλιμακίων και να βρίσκουν τρόπους επίλυσηςΑναφέρουν ποιες είναι οι κοινές δραστηριότητες των Τμημάτων μεταξύ Συστημάτων και πως υλοποιούνται αυτές.Εξηγούν την σκοπ...

Ζ3. Η Ανάπτυξη και η Επέκταση της Κίνησης

 17 Ιαν 2017
Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ3 Η ανάπτυξη και η επέκταση της Κίνησης δίνει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να είναι σε θέση να : Αντιληφθούν ότι  ανάπτυξη της Κίνησης είναι απαραίτητη για τη διατήρησή της στην πρωτοπορία μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων της χώρας μας.Κατανοήσουν τους όρους "ποσοτική" και "ποιοτική" ανάπτυξη και τη μεταξύ...