Κύκλος ΕκπαιδευτώνΈνας εισηγητής έλαμπε συνήθως από έξαψη ενώ μιλούσε. Ο ενθουσιασμός του ήταν μεγάλος και ήταν ιδιαίτερα δομημένος ομιλητής.. «Όμως» ποτέ δεν συνέβη να ρωτήσει αν εμείς είχαμε καταλάβει το θέμα του . Συνήθως χάναμε τον ειρμό μετά τα πέντε πρώτα λεπτά, αν και όλοι απολαμβάναμε την παρουσίαση του.  J. Rogers, 1997

 

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες. Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.

Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 02 Απρ 2018
Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο  –  Αρχές Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  Στην εκπαιδευτική Ενότητα Χ1 Θεωρητικό πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες και θεωρίες για το πως μαθαίνουν οι Ενήλικες. Περιεχόμενο : ·    Τι είναι η εκπαίδευσ...

Χ2. Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές Παρουσίασης

 02 Απρ 2018
Χ2. Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές Παρουσίασης  Περιεχόμενο :·        Μάθηση Ενηλίκων ·        Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική Διεργασία·        Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Υλικά – Χώρος·  &nb...

Χ3. Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας

 02 Απρ 2018
X3. Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας  Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας Χ3 Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι σε θέση να δουλεύουν με τα ηλεκτρονικά προγράμματα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Περιεχόμενο : ·        Διαδικασίες έγκρισης και προετοιμασίας...

Χ4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠ / Ο Ρόλος του Παραστάτη Εκπαιδευτή

 02 Απρ 2018
Χ4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠ / Ο Ρόλος του Παραστάτη Εκπαιδευτή  Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον ρόλο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΣΕΠ Περιεχόμενο :Ο ΕκπαιδευτήςΟ ΠαραστάτηςΟ Σύμβουλος ΕκπαιδευτήςΕγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ4 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο ΣΕΠΠαράρτημα 1 (...

Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση)

 02 Απρ 2018
Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση)  Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές του ΣΕΠ είναι σε θέση να εκπαιδεύουν μέσα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης (Portal) βαθμοφόρους που έχουν επιλέξει να εκπαιδευτούν ψηφιακά. Περιεχόμενο : ·      &nb...

Χ6. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

 02 Απρ 2018
Χ6. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Η συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Ενότητα δίνει τις απαραίτητες γνώσεις στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ για το πως θα μπορεί να υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  Περιεχόμενο : ·         Οργάνωση Εκπαιδευτικής Δραστηρ...