Μεθοδολογία

- Προγραμματισμός

                                -Ολομέλεια

                                -Σχεδιασμός δράσης

                                -Πρόοδος

                                -Υποστήριξη Τμημάτων

                                -Εκπαίδευση