Προσκοπικό Δίκτυο

Το Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με τα άλλα τρία Τμήματα (Αγέλη Λυκοπούλων, Ομάδα Προσκόπων, Κοινότητα Ανιχνευτών).

Το όνομα του τμήματος στο Σύστημα είναι «Προσκοπικό Δίκτυο».Έχει τον όρο «Δίκτυο» που προτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους εντός και εκτός Κίνησης, όπως άλλα δίκτυα ή φορείς, συνάδει με την εξωστρέφεια που θέλουμε να δώσουμε στην Κίνησή μας και έχει τον όρο Προσκοπικό που προσδιορίζει την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, το υπηρετείν και το «έσο έτοιμος».