Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. καιαποτελείται από τα μέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.3 του Οργανισμού Σ.Ε.Π.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτικήετήσια συνεδρίαση τον μήνα Απρίλιο ή Μάϊο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίασηκατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντατουλάχιστον μελών, που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη.

Τα θέματα που ορίζονται για συζήτηση από τα μέλη που ζητούντη σύγκληση και που πρέπει ν' ανάγονται πάντοτε στο έργο του Σ.Ε.Π. και στηνπροαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη τηςέκτακτης Συνέλευσης.

Η συνεδρίαση που ζητούν τα μέλη πρέπει να συγκαλείται από τοΔιοικητικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της σχετικήςαίτησης και συνέρχεται μέσα σ' ένα δίμηνο απ' αυτή. Αν μέσα στην προθεσμία αυτήπρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση,προστίθενται σ' αυτή τα προτεινόμενα θέματα.

Θέματα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούννα προτείνουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πενήντα τουλάχιστονμέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη. Η αίτηση πρέπει ναέχει κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, που προηγείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα για τους κανόνες πουδιέπουν την Λειτουργία της μπορείς να βρείς εδώ.


43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 43η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. "Αντώνης Μπενάκης", Αίθουσα "Αθανάσιος Λεθκαδίτης", Πτολεμαίων 1, Παγκράτι - Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο18 Μαΐου 2019, ώρα 11.00.

 Συνημμένα έγγραφα