Γενική Εφορεία

Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό όργανο του Σ.Ε.Π. που φροντίζει για τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή τουπρογράμματος δράσης και εκπαίδευσης των ενεργών μελών.

Η Γενική Εφορεία αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό 'Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους Κλάδωνή Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας με τους αντίστοιχους Αναπληρωτές τους, που διορίζονται αναλόγως των αναγκών από το Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Γενικού Εφόρου.

Ονοματεπώνυμο Καθήκοντα Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Χριστόφορος Μητρομάρας Γενικός Έφορος cc@sep.org.gr
Ιωάννης Σπύρου Αναπληρωτής Γενικός Έφορος d.cc@sep.org.gr
Νάσος Ευσταθίου Μόνιμος Βοηθός Γενικός Έφορος nefstathiou@sep.org.gr
Χρήστος Χατζηδιαμαντής  Βοηθός Γ.Ε. (Προσκοπικό Πρόγραμμα) acc.programme@sep.org.gr
Άγγελος Καραμάνης  Βοηθός Γ.Ε. (Οργάνωση & Λειτουργία) acc.org@sep.org.gr
Δημήτριος Μανίκης Βοηθός Γ.Ε. (Ανθρώπινο Δυναμικό) acc.res@sep.org.gr
Δημήτριος Καβούκης Βοηθός Γ.Ε. (Υποστήριξη Έργου) acc.support@sep.org.gr
Χρήστος Κολοβός Έφορος Διοίκησης admin.c@sep.org.gr
Αριστοτέλης Παπακωνσταντίνου Αν. Έφορος Διοίκησης admin.d@sep.org.gr
Θεόδωρος Αργυρίου Αν. Έφορος Διοίκησης admin.d1@sep.org.gr
Κωνσταντίνος Χαρατσάρης Έφορος Εκπαίδευσης training@sep.org.gr
Νικόλαος Ανδρεάδης  Αν. Έφορος Εκπαίδευσης andreadis.nikolaos@sep.org.gr
Μιχαήλ Γαρεφαλάκης  Αν. Έφορος Εκπαίδευσης mgarefalakis@sep.org.gr
Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος Αν. Έφορος Εκπαίδευσης ntsesmelopoulos@sep.org.gr
Κλήμης Τοσουνίδης Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων cubs@sep.org.gr
Μαρία Αντύπα  Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων  
Χρήστος Καψάλης  Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων  
Βάσια Μπιρλιράκη  Έφορος Κλάδου Προσκόπων scouts@sep.org.gr
Ιορδάνης Στάντζας Αν. Έφορος Κλάδου Προσκόπων  
Μιχαήλ Κατωπόδης Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών explorers@sep.org.gr
Ιωάννης Παναγόπουλος Αν. Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών  
Αλέξανδρος Χριστοδουλάρας Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου scout.network@sep.org.gr
Κωνσταντίνα Λυγίζου  Αν. Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου  
Εμμανουήλ Τσαβδάρης Αν. Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου  
Χρήστος Κουγιουμτζόγλου Έφορος Ειδικότητας Αεροπροσκόπων air.scouts@sep.org.gr
Γρηγόρης Ηλιόπουλος  Αν. Έφορος Ειδικότητας Αεροπροσκόπων  
Φώτης Σακαλής Αν. Έφορος Ειδικότητας Αεροπροσκόπων  
Αριάδνη Κοτσικοπούλου Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων sea.scouts@sep.org.gr
Δήμητρα Λαδά Αν. Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων  
Παναγιώτης Μπάμπουρας Αν. Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ
Έφορος
Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος
 earth@sep.org.gr
  Έφορος
Κοινωνικής Συνεργασίας & Προσφοράς
community@sep.org.gr
Εμμανουήλ Απλαδενάκης Έφορος Διεθνών Σχέσεων ic@sep.org.gr
Αναστάσιος Τσιμπλάκης Αν. Έφορος Διεθνών Σχέσεων ic.d@sep.org.gr
Μιχαήλ Μίχαλος Βοηθός Έφορος Διεθνών Σχέσεων ic.a@sep.org.gr
Ιωσήφ Δακορώνιας-Μαρίνα Βοηθός Έφορος Διεθνών Σχέσεων ic.ac@sep.org.gr
Κωνσταντίνος Ορφανάκος Γραμματέας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων ic.s@sep.org.gr
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων pr@sep.org.gr
Δημήτρης Κούτσιας
Έφορος Ανάπτυξης development@sep.org.gr
Αικατερίνη Κοτσίνα Αν. Έφορος Ανάπτυξης development.d@sep.org.gr
Χαράλαμπος Κοροβός  Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας finance@sep.org.gr
Ιωάννης Ιωσηφίδης  Αν. Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας finance.d@sep.org.gr
Γαβριήλ Χουρμουζιάδης Αν. Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Γεώργιος Τσαμπάσης  Έφορος Πληροφορικής it@sep.org.gr
Βαλεντίνος Μαντζούτσος Έφορος Προσκοπικών Κέντρων campsites@sep.org.gr