Εκπαιδευόμενοι

Παράδοση εργασίας Σταδίου Εφαρμογής

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, η υλοποίηση της εκπαίδευσης έχει δύο στάδια. Αυτό της παρακολούθησης (όπου στην ουσία γίνεται η μετάδοση της γνώσης) και το στάδιο Εφαρμογής, μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος καλείται να αποδείξει με διάφορους τρόπους πως τελικά έχει εμπεδώσει την γνώση η οποία του μεταφέρθηκε στο στάδιο παρακολούθησης. Στην περίπτωση που το στάδιο εφαρμογής προβλέπει παράδοση κάποιας εργασίας (Πρακτική εφαρμογή) σε word π.χ., ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπει σε συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και να ανεβάσει (upload) την εργασία του για να μπορέσει να την διαβάσει ο σύμβουλος εκπαιδευτής του. Περισσότερα για αυτόν το διαδικτυακό τόπο και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να παραδώσει την εργασία του θα βρείτε εδώ

e Learning

Για την υλοποίηση των ψηφιακών εκπαιδεύσεων η Εφορεία Εκπαίδευσης σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, επαγγελματία του είδους, έχει δημιουργήσει, ειδική ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (www.emathainoportal.gr) η οποία χρησιμοποιείται ήδη από τους εκπαιδευόμενους δίνοντάς τους την δυνατότητα να υλοποιήσουν τις Εκπαιδευτικές Ενότητες με την μέθοδο του elearning και DVD/Βιβλίο(online εγχειρίδιο) σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εφόσον γίνει η σχετική αίτηση παρακολούθησης μιας elearning ενότητας, δημιουργείται ψηφιακό τμήμα, με τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές του. Τότε και μόνον τότε, ο διαχειριστής (admin) του portal, στέλνει mail ειδοποίησης προς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, με τον τίτλο του τμήματος, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης, με οδηγίες χρήσης του portal και με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για τον κάθε έναν. Όταν το ψηφιακό τμήμα ολοκληρώνεται ο εκπαιδευόμενος εξακολουθεί να έχει εν ισχύ τους κωδικούς του, απλά δεν θα είναι συνδεδεμένος με κανένα ψηφιακό τμήμα, εκτός κι αν γίνει εκ νέου αίτηση για την παρακολούθηση κάποιας άλλης ενότητας.

Πριν την έναρξη του ψηφιακού μαθήματος