Καμπάνιες, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία

Διαφύλαξη και προαγωγή της εικόνας του Σ.Ε.Π. στο ευρύ κοινό

Διαρκής επιδίωξή μας, εκτός από την επίτευξη τη Αποστολής του Προσκοπισμού, είναι η διαφύλαξη και προαγωγή της καλής εικόνας της Προσκοπικής Κίνησης στην κοινωνία. Είναι γνωστά σε όλους τα γνωμικά «μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις», καθώς και το «οι πράξεις σου φωνάζουν τόσο δυνατά που δεν με αφήνουν να ακούσω τι λες». Η εύκολη πλέον πρόσβαση στα Μέσα ΜαζικήςΕνημέρωσης, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, επιβάλει στα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., που τα χρησιμοποιούν επ’ ωφελεία του Προσκοπισμού, να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την ορθή χρήση τους, αλλά κυρίως ως προς το τί θα πουν ή γράψουν αναφορικά με το τί είναι Προσκοπισμός και πώς εφαρμόζεται το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση καταβάλει διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση και προαγωγή της καλής εικόνας και φήμης του Σ.Ε.Π.,κάτι που απαιτεί εθελοντική αλλά και επαγγελματική εργασία, με συνέπεια,σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και οικονομικά μέσα και άλλους πόρους.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται και επισημαίνεται ότι η καλή επικοινωνία της Προσκοπικής Κίνησης με το ευρύ κοινό, επιδιώκει 5 σημαντικά στοιχεία: Γνωριμία, Προβολή, Συμμετοχή, Επιρροή και Προσφορά. Υπάρχουν πολύσημαντικές ευκαιρίες για δημόσιες σχέσεις και εκπροσώπηση της Κίνησης στην κοινωνία,σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε. Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας της Κίνησης απαιτεί καλή προετοιμασία και προγραμματισμό, σωστή χρήση των διάφορων «εργαλείων» δημοσίων σχέσεων και αντικειμενική αξιολόγηση, τόσο πριν την κάθε ενέργεια, όσο και μετά (στόχος, ευκαιρίες και κίνδυνοι). Όπως είναι λογικό, σε καμμία περίπτωση δενμπορούν οι εικόνες και τα μηνύματα που επικοινωνούνται να προβάλλουν κάτι διαφορετικό, να έρχονται σε αντίθεση ή να δίνουν παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με την Αποστολή, το Παιδαγωγικό και Κοινωνικό έργο της Κίνησης.

Ως προς τούτο, παρακαλείστε, όταν πρόκειται να προβείτε στην προβολή του Προσκοπισμού μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, να το γνωστοποιείτε έγκαιρα στην Κεντρική Διοίκηση (κα Μαρία Μπενά, Τ: 2107231218, mail: mbena@sep.org.gr), όπως προβλέπει ο Κανονισμός Διοίκησης και τα Μ.Μ.Ε.εθνικής εμβέλειας (μέρος 5, «Επικοινωνία – Κοινωνικές Σχέσεις &Συνεργασία»). Επιπλέον, εφόσον χρειάζεστε υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενέργειας δημόσιας επικοινωνίας (ανεξαρτήτως μέσου), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. (κα Μαριάνα Φράγκου, Τ:6947078638, mail: mfragkou@gmail.com).

Χρήση λογοτύπου Σ.Ε.Π. και θέματα μεθοδολογίας

Λογότυπο Σ.Ε.Π.

Η δημιουργία, η διατήρηση και η ενίσχυση της καλής εικόνας και φήμης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι αποτέλεσμα συνδυασμένων και συντεταγμένων ενεργειών όλων των Προσκοπικών Κλιμακίων μας. Σε κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική αφίσα και φυλλάδιο που ετοιμάζεται από το Τμήμα, το Σύστημα ή την Περιφερειακή Εφορεία, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται πάντοτε σωστά το λογότυπο του Σ.Ε.Π. (που είναι διαθέσιμο εδώ), δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα μέλη του Τμήματος, του Συστήματος ή της Περιφερειακής Εφορείας, να γνωρίζουν πως ανήκουνστη μεγαλύτερη και δυναμικότερη Κίνηση νέων στην Ελλάδα - μια μεγάλη, πανελλήνια παρέα με μακρά ιστορία, σύγχρονο πρόσωπο και σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, η χρήση του λογοτύπου του Σ.Ε.Π. σε κάθε επικοινωνία δίνει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να καταλαβαίνει, με τον ίδιο πάντα τρόπο, πως κάθε Προσκοπική δραστηριότητα που πραγματοποιείται, αποτελεί ενέργεια ενός Οργανισμού, με ενιαία ταυτότητα, μέθοδο και πρόγραμμα δράσης. Η δυναμική συνέργεια όλων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. σε θέματα επικοινωνίας, έχει πολλαπλά οφέλη για όλους και κυρίως για την καλή εικόνα της Προσκοπικής Κίνησης.

Θέματα μεθοδολογίας

Είναι σημαντικό κάθε επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό να λαμβάνει υπόψη της και να δείχνει σεβασμό στην ορθή εφαρμογή της ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, όπως αυτή αναφέρεται στους ισχύοντες Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., όπως για παράδειγμα, τα ηλικιακά όρια των Προσκοπικών Τμημάτων. Η έλλειψη συντονισμού στην έκφρασή μας αποδυναμώνει συνολικά τις προσπάθειες για συντεταγμένη επικοινωνία, με ουσιαστικό και αληθές περιεχόμενο. Οι επικοινωνικές επιτυχίες όπως και οι τυχόν αστοχίες, έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους μας.

Συντονισμός

Υπευνθυμίζεται οτι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν την ευθύνη της υποστήριξης, αξιολόγησης και συντονισμού του Προσκοπικού Έργου των Κλιμακίων της περιοχής ευθύνης τους, συμπεριλαμβανομένου του τομέα «Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις».